Ana Sayfa Muhasebe Bilanço ve Bilanço Eşitliği Nedir?

Bilanço ve Bilanço Eşitliği Nedir?

260
0
bilanço

Şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablo özelliğinin yanında yatırımların anlık olarak görülmesini sağlayan finansal tablodur. Finansal oranların hesaplanmasına temel teşkil eder. Varlıklar =kaynaklar biçiminde ortaya çıkan muhasebe eşitliğine dayanan bilanço muhasebede bilgi sunan tablolardan bir tanesidir. Biçim yönünden bakıldığında 4 bölümden oluşur.

  • Bilanço başlığı
  • Aktif taraf
  • Pasif taraf
  • Dip notlar

Bilanço Nedir?

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali bir tablodur. İşletmenin mali durumun net bir şekilde gösteren resim karesidir. Bilançodaki rakamlar belli bir tarihi ifade etmektedir.  Ortaya çıkan uzun süreli eğilimler hakkında bilgi vermez. Bilanço rakamlarının önceki dönem bilanço rakamları ile karşılaştırılması sonucu net bilgiler elde edilir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar ile karşılaştırma yapılarak şirketin mali durumu hakkında değerlendirme yapılabilir.

Bilançonun Temel Denkliğini Sağlayan Formül Nedir?

Muhasebe çift taraflı kayıt temeline dayalı bir sistem olarak bilgi üretir.  Bilanço denklemi olarak da bilinen bu sistem işletmenin varlıkları borçları ve öz kaynakları arasında ortaya çıkan ilişkiyi temsil eder.  Bilançonun temel denkliği formül uygulayarak sağlanır. Bu denkliği sağlamak için aktif tarafta bulunan tüm değerlerin karşılığı pasifte yer almaktadır. Bilanço tablosunda her iki tarafın denkliğinin sağlanması için;

Sermaye =Mevcutlar+Alacaklar-Borçlar formülünü uygulamak gerekir.

Mevcutlar+Alacaklar                     Sermaye+Borçlar

 Aktif Taraf                        Pasif Taraf

Bilanço Hesapları Nelerdir?

Tek Düzen Hesap Planında 1 kodu ile 9 kodu arasında hesaplar yer alır. Bilanço hesapları ise 1 kodu il e başlayıp 5 kodu ile biten hesaplardan oluşur. Tabloda yer alan hesaplara bilanço hesapları adı verilir.  Bilanço tablosu aktif ve pasif olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aktif tarafta bulunan hesaplara varlıklar adı verilirken, pasif tarafta bulunan hesaplara kaynaklar adı verilir.

Varlıklar

Varlıklar segmentinde yer alan hesaplar likide özelliğine göre iki kısma ayrılır. Bir yıl içinde paraya dönüşebilen varlıklar dönen varlık olarak kabul edilir.  Bu grupta yer alan bilanço hesapları likidite özelliğine göre sıralanır.

Kaynaklar

 Tedarikçi işletmelere ödenmesi gereken yükümlülükleri ifade eder. Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler olarak iki kısımdan oluşur. Kısa vadeli yükümlülükler bir yıl içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri yani borçları ifade eder. Uzun vadeli yükümlükler ise bir yıldan uzun süreli borçları ifade eder.

Bilanço Nasıl Düzenlenir?

 Bilançonun düzenlenmesi için bilançonun temel denkliğinden faydalanmak gerekir. Bilançoda her varlığın dayandığı bir kaynak bulunur. Bir varlığa sahip olmak için kaynağının olması şarttır. Bu düşünce ile hareket edilirse;

Bilançonun Temel Denkliği

Aktif=Pasif

Varlıklar=Kaynaklar

Dönen Varlıklar+Duran Varlıklar= KVYK+UVYK+Özkaynak bu denklem göz önünde bulundurarak Sermaye ye ulaşılabilir.

Sermaye=Varlıklar-Kaynaklar

Bilançonun temel denkliği baz alınarak bilanço düzenlenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz