Ana Sayfa Muhasebe Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

259
0

Ticari faaliyette bulunan tacirlerin faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştiren kişiye mali müşavir denir. Tacirler ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken kurumlarla olan işlemlerini yerine getirmede zaman ve bilgi konusunda yetersiz olabilirler. Bu durumda mali bir danışmana ihtiyaç duyulur. Vergi, sigorta ve diğer konularda danışmanlık hizmeti sunar. Kişi veya firmalara ait finansal konularda büyük role sahiptir.

Mali Müşavir Nedir?

Defter tutma, beyanname düzenleme ve diğer mali konularda yetki verilmiş meslek grubudur. 3568 sayılı kanun ile Serbest muhasebeci mali müşavirlik meslek olarak kabul edilmiştir. Bu meslekte görev almak için gerekli eğitimi almak ön şarttır. Belli bir süre staj eğitiminden sonra sınavlarda başarılı olmak bir diğer şarttır.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

Tasdik yetkisi olan yeminli mali müşavir şirkete ait mali nitelikteki belgelerin düzen ve doğruluğundan sorumlu olan kişidir. Mali müşavirlerin elde ettiği tüm yetkilere sahiptirler. Farkı olarak kendilerine tasdik yetkisi tanınmıştır. Denetleme ve tasdik etme yetkileri ön plandadır.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Lisans eğitimi ile ilgili üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Meslek ile ilgili olarak 3 yıllık bir süreç olan stajyerlik süreci bir diğer şarttır. Sürecin sonucunda mesleki alanda düzenlenen sınavlarda başarı sağlandığında mali müşavir unvan kazanılır.

Lisans eğitiminde 3 yıl olarak yapılan staj, yüksek lisans eğitiminde 2 yıl olarak gerçekleşir. Elde edilen mali müşavirlik ruhsatı ile özel sektörde kendi bürolarını açabilirler. Büro açmak için TÜRMOB’ kayıt yaptırmak mecburidir. Kendi bürolarında çalışabildikleri gibi şirketlerde imza yetkisine sahip olarak mesleklerini icra etme imkânına da sahiptirler. Ayrıca bağımsız denetçi olma şansları da bulunmaktadır.

Mali Müşavir Görev Sorumlulukları

Konusu mali işler ile ilgili olan mali müşavirlerin hizmetlerini yerine getirirken bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şunlardır;

  • Güncel mevzuata uygun vergi hizmeti sunma
  • Her türlü defter tutma
  • Bordro ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirme
  • Hesaplar ile ilgili veri toplama, analiz
  • Mali tutarsızlıkları giderme
  • Mali nitelikte tablo düzenleme
  • İç kontrol aracığı ile finansal güveni sağlama
  • Kayıtların güncel kanunlara göre uygunluğunu sağlama
  • Finansal bilgilerin gizliliğini ön planda tutma
  • Müşteri iletişimi ve güveni koruma

Mali Müşavir Maaşı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının belirlemiş oldukları fiyatlar üzerinden müşterilerine hizmet sunan mali müşavirlerin elde ettikleri kazançlar değişiklik gösterebilir. Elde edilecek kazanç iş potansiyeline göre değişir.  Mükellef sayısı, kayıt tutulan defter çeşiti ve sunulan hizmet kalitesine göre bağımız olarak çalışan ve geniş bir çevreye sahip mali müşavir, buna paralel olarak daha fazla kazanç elde eder. Genel olarak güncel olan ortalama rakam 5.000 TL- 6.000 TL bandındadır.  Yıllarını bu meslekte geçirmiş olan mali müşavirlerin kazancı 40.000 TL ye kadar çıkabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz